Verslagen

2015:

Verantwoording voor de kosten van de vloeren van klaslokaaltjes in Bal Vidhya Mandir
27 maart, 2015
Beste Piet,
Hierbij de afrekening voor de euro 300/Rs.21936.- ontvangen voor het aanmaken van de twee vloeren van klaslokaaltjes in Bal Vidhya Mandir. De fotos separaat verzonden.
Rs. 9600.- voor de aankoop van 300 tegels van Rs. 32 per stuk
Rs. 3360.- voor 12 zakken cement
Rs.4800.- voor 150 kubieke foot grit/zand
Rs. 5100.- maakloon
Totaal Rs. 22860.-
Wij hebben Rs. 21900.- betaald.
Kosten van polijsten is betaald door BVM.
BVM en Khejri zenden hun dank voor deze steun voor de verbetering van 2 leslokalen. Het ziet er keurig uit.
Gerda

2014:

Ondanks het feit dat de stichting een jaar van herbezinning en heroriëntering doormaakte hebben we twee giften gedaan.
Ten eerste aan de stchting MCC ( Medical Checks for Children), www.http://medicalchecksforchildren.org/.
Medical Checks for Children biedt medische zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar in scholen en weeshuizen in ontwikkelingslanden. We richten ons daarbij op het voorkomen van ziekten, het beschermen en bevorderen van de gezondheid en het herstel bij ziekte.
Piet Spoelstra ( penningmeester ASA) heeft samen met zijn echtgenote deel uitgemaakt van een missie naar Noabeki in Bangladesh. Een verslag hiervan volgt.
Ten tweede aan het
‘Khejri sarvodaya general health and eye care centre’ (http://khejrihealthcenter.blogspot.nl/2013/09/free-school-health-checkup-and-health.html). Lid van het managementteam van de overkoepelende organisatie is Gerda Unnithan. Gerda is een Nederlandse vrouw die vijfenveertig jaar geleden met een Indiër is getrouwd en in Jaipur ging wonen. Zij heeft via de universiteit van Jaipur veel voor de vrouwen en hun rechten betekend. Op haar eigen terrein is een een aantal jaren geleden een gezondheidskliniek gestart met name voor vrouwen en kinderen. Zij treft daar steeds meer ondervoede kinderen aan met alle gevolgen van dien. Kinderen die ondervoed zijn en dus een slechte gezondheid hebben zijn vaak ook niet in staat om op school met aandacht te luisteren. Op tien scholen in de arme buitengebieden van Jaipur worden nu vitaminedrankjes uitgedeeld waar de kinderen iedere dag een lepel van krijgen. Geregeld bezoekt een medisch team vanuit de kliniek van Gerda deze kinderen om hen medische te onderzoeken en waar nodig behandelingen te geven. Op You Tube staat hierover een kort filmpje http://www.youtube.com/watch?v=zN8cBlgqSYE

In oktober van dit jaar hebben we 1400 Euro overgemaakt naar de Stichting ‘Kinderen van Morgen’. Deze stichting heeft als doel het ondersteunen en ontwikkelen van onderwijsprojecten in India. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bestaande organisaties, zogenaamde Non Governmental Organisations (NGO’s) in India, die ieder op hun gebied uitstekend werk verrichten.
Na voedsel en een dak boven het hoofd is onderwijs één van de basisbehoeften die een mens heeft. Door kinderen onderwijs te geven kunnen ze zich als waardig mens ontwikkelen en hoeven niet altijd afhankelijk te zijn van anderen.