Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel:

Het verschaffen van financiële steun en advies aan kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling binnen ontwikkelingssamenwerking.
En het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de loop van de jaren is een aantal projecten financieel ondersteund: