Beleid en beloning

Beloning

Alle activiteiten van de bestuursleden ten behoeve van de stichting worden niet financieel of anderszins beloond.

Beleidsplan 2016/2017

Evenals vorige jaren zal de Stichting het werk voortzetten dat in de statuten is omschreven, n.l. het verschaffen van financiële steun en advies aan kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling binnen ontwikkelingssamenwerking.

 • Onderzoek of verdere financiële steun aan de school in Barodia, Rajastan   gewenst en/of noodzakelijk is.
 • Beoordeling van nieuwe projectvoorstellen
 • Voortbouwend op eerdere succesvol verlopen inzamelingsacties door ASA ( marktkraam en collecte kerk) zullen nieuwe acties ondernomen worden om fondsen voor projecten te werven.
 • Verspreiden van de Nieuwsbrief

Beleidsplan 2015/2016

De Stichting zal het werk voortzetten dat in de statuten is omschreven, nl. het verschaffen van financiële steun en advies aan kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling binnen ontwikkelingssamenwerking.

Voor 2015 en 2016 staan de volgende activiteiten op het programma:

 • Activiteiten ontplooien t.a.v. de P.R.
 • Fondsenwerving
 • Onderzoek naar wenselijkheid verdere steun aan het Vinayak Public Senior Secondary school via Gerda Unnithan.
 • Eventueel: Identificatie nieuwe projecten

Beleidsplan  2013/ 2014

Onderzoek naar de wenselijkheid te doneren aan Stichting ‘Kinderen van Morgen’

 • Indien besloten wordt tot deze donatie, monitoring en evaluatie van deze gift
 • Onderzoek naar de mogelijkheden tot identificatie van en steun aan een nieuw project
 • Aanpassing van de taakverdeling binnen het ASA Bestuur in geval van een nieuw project
 • Aanpassen website van Stichting ASA aan de nieuwe vereisten van de Belastingdienst voor stichtingen met ANBI-status
 • Ideeën verzamelen t.b.v. een zorgvuldig besluit m.b.t. de definiëring van toekomstige aktiviteiten van Stichting ASA tijdens de volgende bestuursvergadering
 • De donoren krijgen per mail van tijd tot tijd een nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *