Nieuws

8/11/2018

Goed nieuws van stichting Barodia, een stichting die we financieel ondersteunen

De grote droom (en ambitie) is uitgekomen! 

Onze allereerste lichting gaat in 2017/2018 naar de universiteit in Jaipur. Drie jongens en twee meisjes gaan studeren. Eén meisje gaat ook door met een opleiding, maar dan in Chaksu (haar ouders durfden haar niet elke dag naar de grote stad te laten gaan). Hét bewijs dat onze school echt goed onderwijs biedt. Want omdat alle zes de leerlingen een eindexamen resultaat van 85% of hoger hebben gehaald, krijgen zij – vanwege hun lage sociale positie – een (gratis) studiebeurs voor de beste universiteiten.

Raju heeft de leerlingen en hun ouders uitvoerig begeleid m.b.t. de studiekeuze en aanmelding in Jaipur. Bovendien houdt een goede relatie op de universiteit een extra oogje in het zeil.

Verder kregen we nog een filmpje van het slaan van een put, waaraan we ook financieel hebben bijgedragen.

Klik hier

10/4/2017

Enkele nagekomen foto’s van de verbouw van de Vinayak Public Senior Secondary school in Kachroda, waar we financieel aan hebben bijgedragen.

17/3/2017

ASA Nieuwsbrief 2017

Beste donateurs en sympathisanten,

Allereerst willen we alle donateurs en sympathisanten hartelijk danken voor de geweldige steun. We hebben de Vinayak Public Senior Secondary school in Kachroda ten westen van Jaipur, financieel ondersteund om hen in de gelegenheid te stellen klaslokalen van deuren en vloeren te voorzien.

De identificatie en monitoring hiervan zijn gedaan door Mw. Gerda Unithan, die in Jaipur woonachtig is. De financiële verantwoording van deze ondersteuning is te vinden op onze website onder Nieuws. Om geld in te zamelen heeft ASA o.a. met een kraam op de ‘Roerige Reestdagen’ in Balkbrug gestaan, waar we symbolische vloertegels hebben verkocht om vloeren in de lokalen te leggen (zie onze website).

Deze actie sloeg erg aan en de opbrengst was € 265,81. Wanneer het de tweede dag niet was gaan regenen, was de opbrengst ongetwijfeld nog hoger geweest.

Ook heeft ‘De Open Kring’ (PKN-kerk in Zwolle-Stadshagen) een collecte gehouden voor St. ASA ter ondersteuning van bovengenoemd schooltje. Opbrengst: € 164,92

Ondersteuning van een school in Barodia is ons volgende doel (http://www.schoolbarodia.nl/). Deze school verzorgt onderwijs aan kansarme kinderen in en rondom de arme streek bij het dorp Barodia (eveneens in de omgeving van Jaipur). Meisjes en ‘untouchables’ (kastelozen) krijgen voorrang bij de toelating tot de school. Onze giften via dit project zijn door ons goed te monitoren. Zowel in India als in Nederland wordt het project goed geleid en gecontroleerd. In het Bestuur van ASA zijn inmiddels enige wijzigingen opgetreden. Het bestuurslid Sharda Nandram is afgetreden en dhr. Harm Knol is in haar plaats toegetreden. Sharda blijft evenals Ruud Bronkhorst bij de Stichting betrokken als adviseur.

Ook komend jaar blijft Stichting ASA zich vol enthousiasme inzetten voor kansarmen in de Derde Wereld. Als u een financiële bijdrage wilt leveren dan bent u hierbij van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van St. ASA

Joke van der Spek, voorzitter; Geertje Wijnja, secretaris; Piet Spoelstra, penningmeester; Harm Knol; Ruud Bronkhorst, adviseur

8/ 11/2016

Hieronder een foto van de overhandiging van de cheque met het bedrag wat onze stichting heeft gedoneerd voor de deuren en de vloer van de Vinayak School.IMG_20160430_181156

 

 

 

 

 

De afrekening van Gerda Unnithan betreffende onze donatie aan het schooltje ziet er als volgt uit:

Totaal bedrag wat ontvangen werd Rs. 82049, waarvan Rs. 319 af ging voor bank kosten, bleef over Rs. 81730.- ( dit is ongeveer 1100 euro)

Gerda zond per cheque Rs. 81000.- aan Vinayak School. De resterende Rs. 730.- werd gebruikt als deel voor lesgeld voor een kind in een van de schooltjes.

Voor het leggen van de vloer in de hal van de school is betaald aan Building Contractor Hira Lal, village Khedwar: Rs. 52650.- voor materiaal en werkloon;

Voor het maken en installeren van 8 ijzeren deuren is betaald aan Sonu Mansuri Fabricators, Phulera town: Rs. 29600.-  Totaal: Rs. 82250.-

De school was er erg blij mee en stuurde veel dank aan ASA en hun donateurs.

Hier het resultaat:

IMG-20160705-WA0013 IMG-20160705-WA0011 IMG-20160705-WA0006 IMG-20160705-WA0010

26/05/16

Roerige Reestdagen 1Op 21 en 22 mei 2016 stond ASA met een kraam op de ‘Roerige Reestdagen’ in Balkbrug. Doel was geld in te zamelen voor Vinyayak school in in Kachroda (dichtbij Jaipur), in India. Deze plattelandsschool wordt vnl. bezocht door kinderen uit arme tot zeer arme milieus.

Roerige Reestdagen 2

We hebben symbolische vloertegels verkocht om vloeren in de lokalen te leggen (zie foto’s).

De aktie sloeg erg aan en de opbrengst was  € 265,81. Wanneer het de tweede dag niet was gaan regenen, was de opbrengst ongetwijfeld nog hoger geweest.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

 

 

11/12/2015

scholl Gerda

Onlangs hebben we besloten het project van de Vinayak Public Senior Secondary school tijdelijk financieel te ondersteunen.

Gerda Unnithan is een Nederlandse vrouw die vijfenveertig jaar geleden met een Indiër is getrouwd en in Jaipur ging woneIMG-20151118-WA0006n. Zij heeft  via de universiteit van Jaipur veel voor de vrouwen en hun rechten betekend. Op haar eigen terrein is een een aantal jaren geleden een gezondheidskliniek gestart met name voor vrouwen en kinderen. Zij treft daar steeds meer ondervoede kinderen aan met alle gevolgen van dien. Kinderen die ondervoed zijn en dus een slechte gezondheid hebben zijn vaak ook niet in staat om op school met aandacht te luisteren. Op tien scholen in de arme buitengebieden van Jaipur worden nu vitaminedrankjes uitgedeeld waar de kinderen iedere dag een lepel van krijgen. Geregeld bezoekt een medisch team vanuit de kliniek van Gerda deze kinderen om hen medische te onderzoeken en waar nodig behandelingen te geven. Eén van deze scholen is de Vinayak Public Senior Secondary school.   Op You Tube staat hierover een kort filmpje  http://www.youtube.com/watch?v=zN8cBlgqSYE

IMG-20151118-WA0012Wij hebben toegezegd verdere uitbouw van een school financieel te ondersteunen: de (Vinayak Public Senior Secondary school, in Kachroda ten westen van Jaipur). Deze school is gelieerd aan het Khejri Sarvodaya General Health and Eye Care Centre in Jaipur.

Op dit moment zijn we in contact met Wilde Ganzen om ons met hun deskundigheid hierbij te ondersteunen.

10/3/15

Piet en Corrie Spoelstra zijn weer terug van de MCC-missie in Bangladesh.

IMG_2363

Zie verder onder het kopje “archief” voor hun verslag.